Приймальна комісія

1. Прийом до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» здійснює
приймальна комісія.

2. Очолює   приймальну   комісію   директор,   який   своїм   наказом
визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи .

3. Правила   прийому   до   ДНЗ    «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ   ПЛЗТ» на наступний навчальний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих  Типових правил, та затверджуються директором ліцею за погодженням з директором Департаменту освіти і науки, Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

4.   Приймальна комісія:

—  організовує прийом заяв та документів;

—        проводить   зі    вступниками   бесіди   з   питань   вибору   професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення
особливого       соціального       захисту       учнів,       слухачів,
працевлаштування після закінчення навчального закладу;

—  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення  щодо  осіб,  рекомендованих  до  зарахування  до  ДНЗ
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ», оформляє протокол та оголошує відповідні
списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

5. Правила прийому до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди

6.    Прийом документів для вступу  здійснюється  з  12 січня    по 17 серпня 2016 року.

 

ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» здійснює прийом учнів на денну форму  навчання у 2016 році за  професіями, які додаються  (додаток № 1).

Приймальна комісія працює щодня з 7.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

Ліцей орендує гуртожиток на 150 місць у Мелітопольської міської ради (Договір оренди № 23 від 03.05. 2007 року). Першочергово місцями в гуртожитку забезпечуються іногородні учні, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Обов’язкова умова – допуск до професії, здійснений медпрацівниками залізничної лікарні ст. Мелітополь.

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З абітурієнтами   незалежно   від   виконання   плану   прийому
проводиться співбесіда з математики , фізики та української мови.

Завдання з математики, фізики та української мови складені згідно
діючих    програм за курс    9- річної загальноосвітньої школи й 12-бальної шкали оцінювання.

Умови проведення співбесіди з абітурієнтами ліцею:

  • Кожен абітурієнт має право вибрати рівень завдань за бажанням.

Якщо абітурієнт не відповідає на запитання вибраного рівня, йому пропонується запитання нижчого рівня.

  • Відповіді на питання низького рівня оцінюються в 0,5 бала,
    середнього – в 1 бал, достатнього – в 1,5 бала, високого – в 2 бала.
  • Абітурієнту буде запропоновано не більше двох запитань з кожного предмета.
  • Максимальна кількість балів з кожного предмета – 4 бала.
  • Підсумкова кількість балів складається з середнього балу зі свідоцтва
    про загальну середню освіту плюс бали зі співбесіди.

Результати вступних випробувань визначаються за 12 – бальною системою.

Результати  конкурсних    випробувань    доводяться    до    відома абітурієнтів 26 серпня 2016 року.