МК професій газозварювального господарства

Голова комісії:

Груцинова Ольга Михайлівна –  вища категорія, старший викладач

Члени комісії:

Іванов О.К. – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Клочко О.О. – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Водоп’янов С.А. – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Лихуша М.В. – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

Леончук Ю.В. – майстер виробничого навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

План роботи

методичної комісії господарства рухомого складу

на 2015-2016 навчальний рік

 

Методична тема над якою працює колектив ліцею:» Запровадження в навчально-виробничий процес толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного, громадського суспільства з використанням інноваційних технологій».

Головна мета: Забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

Методична тема методичної комісії: «Формування ідей толерантності з використанням інноваційних технологій».

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ.

ВЕРЕСЕНЬ

1.Визначення пріоритетних проблем й завдань на новий навчальний  рік.

2.Погодження плану роботи методичної комісії на 2015-2016 навчальний рік.

3.Погодження графіків відкритих уроків та позакласних заходів.

4.Розгляд та погодження поурочно-тематичного планування,навчальних планів.

5.Інформація про атестацію педагогічних працівників.

6.Підготовка і випуск методичного бюлетня.

 

ЖОВТЕНЬ

1.Обговорення та погодження завдань для олімпіад,директорських контрольних робіт, завдань для письмових дипломних робіт, матеріали іспитів, конкурсів ( викладачі та майстри ).

2.Внесення корективів у навчально-програмну документацію.

3.Організація тижня методичної комісії зварювальних робіт.

4.Обговорення відкритого уроку, проведеного майстром виробничого навчання Івановим О.К.

 

ЛИСТОПАД

1.Обговорення відкритого уроку, проведеного майстром виробничого навчання Водоп ‘яновим С.А.

2.Доповідь майстра виробничого навчання Леончук Ю.В. «Реалізація методичної теми на уроках та позакласних заходах».

Різне.

 

 

ГРУДЕНЬ

1.Комплексно-методичне забезпечення  виробничого навчання з професії «Електрогазозварювальник».

Доповідає ст. майстер Клочко О.О.

2.Аналіз результатів олімпіад та директорських контрольних робіт за ! семестр 2015-2016 навчальний рік.

3.Аналіз стану результатів в навчально-виховному процесі,якості знань,умінь,навичок учнів,рівня їх вихованості і професійної культури за перший семестр.

Доповідають: ст. майстер Клочко О.О.

методист Масло О.О.

СІЧЕНЬ

Педагогічні читання.

 

ЛЮТИЙ

1.Обговорення моніторингу якості знань за 1 семестр 2015-2016 нав. рік.

2.Організація наставництва,надання допомоги молодим педпрацівникам у підготовці та проведенні уроків,позаурочних заходів, відкритих уроків та їх обговорення.

Доповідає заст.дир-ра  з НВР Ткаченко Л.В.

3.»Самоосвіта сучасного вчителя».

Презентація. Готує викладач Груцинова О.М

4. Різне.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.Педагогічні дискусії:»Виховні проблеми сучасності».

2.Обговорення відкритого уроку, проведеного викладачем Груциновою О.М.

3.Різне.

 

КВІТЕНЬ.

1.Досвід роботи майстра виробничого навчання Лихуши М.В.»Формування пізнавальних інтересів учнів».

2.Підготовка конкурсу професійної майстерності з професії «Електрогазозварювальник».

3. Різне.

ТРАВЕНЬ.

1.Звіт членів комісії про роботу над єдиною методичною проблемною темою.

2.Доповідь викладача Груцинової О.М «Використання нестандартних форм навчання, які сприяють професійному розвитку учнів».

3.Різне.

ЧЕРВЕНЬ.

1.Звіт членів методичної  комісії про виконану виховну та навчальну роботу згідно з методичною темою ліцею.

 

Голова методичної комісії    Груцинова О.М.