МК Адміністратор

Голова комісії:

Анохіна Наталія Іванівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

Члени  Комісії:

Потєряев І.Л. – викладач

Каліцева В.М. – майстер виробничого навчання

Горб О.В. – майстер виробничого навчання

Лаврова Т.А. – майстер виробничого навчання

Щербак Т.В. – майстер виробничого навчання

Захаренко Н.Є. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»

План

роботи методичної комісії

касирів

на 2015-2016 навчальний рік

Головна мета: забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного

                               розвитку   педагогічних   працівників відповідно до сучасних

вимог.

Завдання:

 1. Збагачення знань педагогів  (предметних, методичних, дидактичних, психологічних).
 2. Розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці).
 3. Розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму.
 4. Розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції.
 5. Моніторинг реальних навчальних можливостей учнів, колективів груп, професійних можливостей, потреб і запитів членів МК.
 6. Стимулювання групової творчості й ініціативи членів МК.
 7. Залучення до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи над новою методичною темою.
 8. Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.
 9. Організація та проведення позакласних заходів з предметів.
 10. КМЗ предметів, розробка методичної рекомендації з нової методичної теми.
 11. Вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.

 

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання у розвитку їхньої майстерності поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.

Тематика засідань

І засідання – серпень

          Тема: Організація навчально-виховного процесу на навчальний рік.

Мета: Спланувати роботу на навчальний рік, сформулювати основні завдання.

Основні питання засідання:

 1. Звіт про виконання плану роботи МК за минулий рік та обговорення плану роботи МК на поточний навчальний рік.
 2. Вивчення основних положень нормативних документів про освіту.
 3. Звіт   викладачів про наявність   плануючої   документації    до   нового       2015 – 2016 н.р.
 4. Затвердження навчальних програм, поурочно-тематичного планування.
 5. Узгодження графіку відкритих уроків та позакласних заходів.
 6. Інформація про атестацію педагогічних працівників у 2015 – 2016 навчальному році.
 7. Робота над методичною темою ліцею, своєю темою.
 8. Затвердження плану роботи МК на рік.

ІІ засідання – вересень

Тема: Апробація нових методик, технологій навчально-виховної роботи.

Мета: Теоретичне обґрунтування й практична апробація особистого досвіду членів МК.

Основні питання засідання.

 1. Ознайомлення з вимогами щодо оформлення журналів т/н та п/н. (голова МК Анохіна Н.І.)
 2. Обговорення пропозицій по вивченню членами МК методичної теми ліцею (майстри виробничого навчання та викладачі)
 3. Доповідь: «Педагогічний процес в умовах інформатизації» (викладач предметів професійно-теоретичного циклу Анохіна Н.І.)
 4. Ознайомлення з новинками методичної літератури (бібліотекар Бойко Л.Л.)

ІІІ засідання – жовтень

Тема: Створення кожним педагогом програми саморозвитку.

Мета: Задоволення інтересів педагогів у постійному підвищенні  свого професійного рівня.

Основні питання засідання.

 1. Обговорення виконання заходів по проведенню атестації  педагогічних працівників (Масло О.О.)
 2. Пропозиції щодо визначення основних напрямків у створенні програми саморозвитку  (майстри виробничого навчання та викладачі)
 3. Доповідь: «Проблема культури педагогічного спілкування в сучасних умовах освіти» (майстер виробничого навчання Горб О.В.)
 4. Аналіз взаємовідвідування уроків, обмін досвідом (викладачі, майстри виробничого навчання).

 

ІV засідання – листопад

Тема: Організація професійної підтримки і поточного консультування педагогів.

Мета: Сприяння професійному становленню педагогів-початківців.

Основні питання засідання.

 1. Доповідь: «Методична система навчання, оригінальні прийоми і методи роботи під час виробничого навчання» (майстер виробничого навчання Щербак Т.В.).
 2. Аналіз взаємовідвідування уроків, обмін досвідом (викладачі, майстри виробничого навчання).
 3. Інформація про проведення в грудні директорських контрольних робіт, олімпіад, моніторингу; підготовка документації. Розгляд і погодження завдань  (голова МК Анохіна Н.І.).

Vзасідання – грудень

Тема: Використання інноваційних методів в навчальному процесі.

Мета: Впровадження і використання досягнень педагогічної науки і

інших наукових дисциплін.

Основні питання засідання.

 1. Аналіз проведення директорських контрольних робіт.
 2. Доповідь: «Активізація навчальної діяльності учнів як проблема ПТНЗ» (викладач предметів професійно-теоретичного циклу Захаренко Н.Є.)
 3. Підготовка та випуск методичного бюлетеня у грудні 2015 р.  (викладачі, майстри виробничого навчання).

VІ засідання – січень    

         Педагогічні читання.

VІІ засідання – лютий

Тема: Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогів.

Мета: Розглянути формування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогів.

Основні питання засідання.

 1. Аналіз моніторингових досліджень якості знань   учнів      за      І семестр  2015 – 2016 н.р. (голова МК Анохіна Н.І.).
 2. Доповідь: «Розвиток творчої компетентності педагога на основі психологічних досліджень» (практичний психолог Коник Є.М.)
 3. Аналіз взаємовідвідування уроків, обмін досвідом (викладачі, майстри виробничого навчання).

 

 

VІІІ засідання – березень

Тема: Проблеми формування мотивації пізнавальної діяльності учнів за сучасних умов.

Мета: Обговорення проблеми формування мотивації пізнавальної діяльності школярів за сучасних умов.

Основні питання засідання.

 1. Доповідь: «Технології презентації навчального матеріалу під час виробничого навчання (текст, аудіо, анімація, графіка, відео).» (майстер виробничого навчання Лаврова Т.А.).
 2. Аналіз і обговорення аналітичної інформації позакласного заходу проведеного у лютому.
 3. Творчий звіт майстра виробничого навчання Горб О.В.

ХІ засідання – квітень

Тема: Реалізація методичної теми на уроках та позакласних заходах.

Мета: Аналіз і обговорення аналітичної інформації відвідування уроків, позакласних заходів.

 

Основні питання засідання.

 1. Аналіз ходу виконання заходів по проведенню атестації  педагогічних працівників (голова МК Анохіна Н.І.).
 2. Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури, обмін досвідом (викладачі, майстри виробничого навчання).
 3. Обговорення проведення предметного тижня у травні (викладачі, майстри виробничого навчання).
 4. Доповідь: «Реалізація методичної теми на уроках виробничого навчання та позакласних заходах». (майстер виробничого навчання Каліцева В.М.)

 

Х засідання – травень

 1. Педагогічні читання по реалізації методичної теми ліцею
 2. Організація виставки методичних наробіток членів методичних комісій

 

ХІ засідання – червень

Підведення підсумків роботи МК за 2015 – 2016 навчальний рік

Голова методичної комісії                                       Н.І. Анохіна