МК природничо-математичної підготовки

Голова комісії:

Мовчан С. І.  —  голова метод комісії, викладач математики вищої категорії

Члени  комісії:

Вертелицька Н. В. –  викладач біології  І категорії.

Пінчук О.І. – викладач

Шабанова І. В. – викладач фізики ІІ категорії.

Должкова В. В. – викладач хімії та географії   І категорії.

Моторіна В. Т. – викладач хімії вищої категорії, викладач – методист

План

роботи методичної комісії викладачів

природничо-математичної підготовки

на 2015-2016 навчальний рік

 

Головна мета: забезпечення безперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

Завдання:

Підвищення науково – методичного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників.

Розвиток творчої діяльності педагогічних працівників (потреба в новизні, у творчому підході до праці)

Організація діагностики і самодіагностики навчальних можливостей учнів, професійних можливостей, потреб і запитів педагогічних працівників та навчальних досягнень учнів.

Залучення до науково-дослідної, дослідно – експериментальної  роботи над новою методичною темою.

Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.

Розгляд, аналіз робочої навчально – програмної документації.

Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

Вивчення і використання в навчально – виховному процесі інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.

КМЗ предметів, розробка методичних рекомендацій з нової методичної теми.

10. Аналіз результатів навчально – виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань,  умінь   і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.

11. Аналіз результатів контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення викладання навчальних предметів.

12. Організація та проведення позакласних заходів з предметів

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої  допомоги викладачам у розвитку їхньої майстерності  поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості

Методична тема, над якою працює колектив ліцею: «Запровадження у навчально- виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадського суспільства з використанням інноваційних технологій»

І. Серпень

 

Тема: Організація навчально – виховного процесу в новому навчальному році.

Мета: спланувати роботу на навчальний рік.

Аналіз роботи МК за минулий навчальний рік та завдання на 2015 – 2016 навчальний рік.

Обговорення та затвердження плану роботи МК на 2015 – 2016  навчальний рік.

Вивчення законодавчої бази освіти (опрацювання нормативних і концептуальних документів).

Правила ведення документації.

Погодження графіків проведення відкритих уроків, заходів.

Погодження перспективно – тематичних планів по предметам.

Обговорення завдань для проведення контрольних робіт із загальноосвітніх предметів за курс базової середньої освіти

ІІ. Вересень

Тема: Моніторинг якості знань учнів ліцею.

Мета: Діагностика навчальних можливостей учнів ліцею.

Підсумки та аналіз результатів контрольних робіт із загальноосвітніх  предметів за курс базової середньої освіти.

Аналіз моніторингу знань учнів за 2014 – 2015 навчальний рік

Заходи усунення пропусків в знаннях учнів ліцею.

Правила атестації, зміни в правилах атестації, перелік документів для атестації. Доповідь методиста ліцею Масло О. О.

Випуск методичного бюлетеня.

ІІІ. Жовтень

Тема: Продовжити вивчення теоретичних питань з методичної теми ліцею членами МК.

Мета: Розробити план вивчення теоретичних питань з методичної теми ліцею.

Вивчення науково – методичної літератури з питань: педагогіка толерантності; демократичне, стабільне, заможне суспільство.

Доповідь «Методи і форми навчання» Шабанова І. В.

ІV. Листопад

Тема: Використання досягнень психолого – педагогічної науки  в педагогічній діяльності.

Мета: Розглянути психологічні фактори, які сприяють впровадженню нової методичної теми.

Обговорення завдань для предметних  олімпіад, директорських контрольних робіт.

Предметний тиждень: «Великі вчені – математики, фізики, хіміки, біологи, географи, астрономи»

V. Грудень

Тема: Реалізація методичної теми при проведенні позакласних заходів

Мета: Ефективність використання нових методів в позакласних заходах.

Позакласний захід: «1 грудня – День боротьби зі СПІДом» Вертелицька Н. В і Должкова В. В.

Позакласний захід: «День пам’яті пожежників, які загинули при Чорнобильській аварії»  Должкова В. В. і Вертелицька Н. В

VI. Січень

Тема: Моніторинг якості знань учнів ліцею.

Мета: Діагностика навчальних досягнень  учнів ліцею за І семестр.

Обговорення результатів предметних олімпіад та директорських контрольних робіт.

Аналіз моніторингу якості знань за І семестр.

Педагогічні читання

VII. Лютий

 

Тема: Шляхи підвищення якості навчання.

Мета: Проаналізувати  рівень навченості, шляхи підвищення якості навчання.

1. Доповідь «Взаємовідносини між учнями та викладачами»

Вертелицька Н. В.

2. Доповідь  Должкова В. В.

3. Урок математики  Мовчан С.І.

VIII. Березень

Тема:  Реалізація методичної теми у навчально – виховній роботі

Мета: Толерантність як спосіб виховання і навчання учнів.

1. Доповідь «З думкою про учня.  Що таке толерантність?» Мовчан С. І.

Відкритий урок з біології «Одномембранные органелллы: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли»» Вертелицька Н. В

Проведення і обговорення відкритого уроку.

Урок географії Должкова В.В.

ІХ. Квітень

Тема: Використання інноваційних технологій

Мета: Апробація і введення нових освітніх технологій

Урок  з хімії.   Моторина В. Т.

Доповідь «Педагогічна рада. Інновації в освіті»  Моторина В. Т.

Урок-семінар з математики «Геометричні тіла» Мовчан С. І.

День пам’яті Чорнобильської трагедії. Вертелицька Н. В., Должкова В. В.

Проведення і обговорення відкритого уроку.

Х. Травень

Тема: Обмін досвідом роботи членів МК над методичною темою в навчальному році.

Мета: Поширення досвіду між членами МК.

Проведення і обговорення відкритого уроку.

Обмін досвідом роботи над методичною темою між членами комісії.

Організація виставки методичних розробок  членів комісії.

КМЗ предметів природничо – математичної підготовки.

ХІ. Червень

 

Тема: Підсумки роботи МК.

Мета: узагальнення результатів роботи МК.

Підведення підсумків роботи за навчальний рік.

Складання плану на наступний рік.

 

 

Голова методичної комісії                                        Мовчан С. І.