Правила внутрішнього розпорядку для учнів, що проживають у гуртожитку

ГЛАВА 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Це положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитку ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту», користування цим гуртожитком та утримання його.

1.2Гуртожиток призначається для проживання учнів ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» на період їхнього навчання в ліцеї.

1.3Під гуртожиток надається орендована у Комунальної власності міста частина споруди на вул. Червонофлотській, 77.

1.4У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, занять, відпочинку і проведення виховної роботи серед учнів.

1.5Вселення до гуртожитку проводиться після створення у ньому необхідних житлово-побутових умов для проживання й за наявності дозволу санепідемстанції.

1.6Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією ліцею та погодженими з профспілковим комітетом

ГЛАВА 2

НАДАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ У ГУРТОЖИТКУ

2.1 Житлова площа у гуртожитку надається згідно поданої заяви учня ліцею, затвердженої директором ліцею або заступником директора з НВР та наказу про вселення до гуртожитку.

2.2 Житлова площа у гуртожитку надається в розмірі не менше 6м2 на одну особу.

2.3 Вселення до гуртожитку учнів здійснюється в установленому порядку вихователем гуртожитку, комендантом гуртожитку або працівником, який його заступає.

2.4 Для вселення до гуртожитку учень повинен надати:

2.4.1 Довідку, що він зарахований на навчання до ліцею.

2.4.2 Заяву на ім’я директора, підписану директором ліцею або його заступником з НВР.

2.4.3 Медичну довідку, завірену медсестрою ліцею.

2.4.4 До гуртожитку мають право вселитися учні, які мешкають у віддалених місцях проживання.

2.5 Для проживання у гуртожитку учень зобов’язаний оформити прописку у гуртожитку. Для цього учень виписується з місця проживання, надає відповідні документи паспортисту, який оформляє прописку у гуртожитку.

2.6 Для створення відповідних умов проживання учень має право привезти до гуртожитку особисті речі (написавши заяву на особисті речі, завірену підписом директора):

2.6.1 постільну білизну;

2.6.2 відро, віник, швабру;

2.6.3 лампочки, настільну лампу;

2.6.4 ковдру, простирадло, килим;

2.6.5 посуд, пральний порошок, тощо.

При виселенні з гуртожитку учень має право забрати свої особисті речі.

ГЛАВА 3

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ

3.1 Учні, які мешкають у гуртожитку, мають право:

3.1.1 Користуватися приміщенням кухні, приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами.

3.1.2 Обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції.

3.1.3 Давати заявки на ремонт меблів та іншого обладнання, на вирішення питання забезпечення санітарно-побутових умов.

ГЛАВА 4

УЧНІ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ, ЗАБОВ’ЯЗАНІ:

4.1Використовувати надану житлову площу відповідно до її призначення.

4.2Забезпечувати збереження приміщень, обладнання, інвентарю. У разі надання матеріальних збитків учень зобов’язаний відшкодувати ці збитки або здійснити ремонтні роботи за свої кошти.

4.3Дотримуватися правил соціального співжиття і правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

4.4Зберігати та підтримувати чистоту і порядок у житлових приміщеннях, на сходових  клітках та в інших місцях загального користування.

4.5Ощадливо витрачати теплову та електричну енергію, воду.

4.6Суворо дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами. Учні не мають права користуватися у кімнатах електронагрівальними  засобами (камінами), електроплитками тощо.

4.7Повинні суворо додержуватися правил з охорони праці.

4.8Брати участь у благоустрої житлово-побутових приміщень та озеленені прилеглої території. При вселенні учні разом з батьками підписують акт прийому кімнати, за необхідності забезпечують ремонт приміщення. У випадку, якщо ремонт кімнати зроблений, компенсують кошти за його користування.

4.9При виселенні з гуртожитку учень повинен здати кімнату коменданту гуртожитку. За наявності пошкодження майна гуртожитку батьки учня повинні відшкодувати збитки або провести ремонтні роботи за свої кошти.

4.10      Дотримуватись режиму проживання у гуртожитку, затвердженого директором ліцею.

4.11      За необхідності виїзду із гуртожитку додому або в особистих справах, учень зобов’язаний надати на ім’я директора ліцею заяву з проханням дозволити не ночувати у гуртожитку зі вказаною датою і поясненням причини та наданням адреси, за якою він  буде знаходитись у цей період. Заява підписується класним керівником або  майстром групи та затверджується директором ліцею.

4.12      У разі виселення з гуртожитку на квартиру за особистим бажанням, учень зобов’язаний, якщо йому не виповнилось 18 років, надати заяву батьків на ім’я директора ліцею з проханням дозволити їхній дитині виселитися з гуртожитку на приватну квартиру із зазначенням адреси, де він буде мешкати. У випадку, якщо учневі  18 років, він самостійно надає таку заяву, яку затверджує директор.

4.13      На час хвороби, учень зобов’язаний повідомити вихователя гуртожитку і їхати лікуватися за місцем проживання батьків.

4.14      Під час проходження виробничої практики на підприємстві учень зобов’язаний  повідомити коменданта гуртожитку про місце свого перебування, а у разі тривалого проходження практики, про виселення з гуртожитку через письмову заяву,  директором ліцею, попередньо здавши кімнату коменданту гуртожитку.

4.15      Заходити до гуртожитку тільки після пред’явлення вахтеру перепустки. У разі  виселення з гуртожитку після здачі кімнати учень зобов’язаний здати коменданту свою перепустку до гуртожитку.

4.16      Чергувати у гуртожитку згідно складеного та затвердженого вихователем «Графіка чергування” у кімнаті, інших приміщеннях гуртожитку. Один раз на тиждень безпосередньо проводити генеральне прибирання кімнати та інших приміщень згідно графіка чергування.

ГЛАВА 5

ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ

5.1. Учні, що мешкають у гуртожитку, можуть бути виселені за:

5.1.1 грубе порушення режиму проживання та правил внутрішнього

розпорядку;

5.1.2 за п’янство та вживання наркотиків;

5.1.3 за паління у приміщеннях гуртожитку після двох попереджень усного та письмового) на підставі доповідної записки вихователя гуртожитку через наказ, затверджений директором ліцею.

5.1.4 за грубе неодноразове порушення правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, за постійне створення антисанітарних умов проживання;

5.1.5 за неодноразовий самостійний від’їзд з гуртожитку.

5.2. З гуртожитку не можуть бути виселені:

5.2.1 діти – сироти та діти, що залишились без піклування батьків;

5.2.2 діти – інваліди;

5.2.3 учні, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

До них можуть бути застосовані адміністративні міри покарання.

ГЛАВА 6

ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ

6.1. Учні, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені за активну участь у громадському житті гуртожитку, за участь у виховній роботі гуртожитку, за високий рівень санітарного стану в кімнатах, за активну роботу в Раді гуртожитку.

6.2 Для заохочення учнів можуть бути використані:

6.2.1 оголошення (усне) подяки;

6.2.2 оголошення подяки з письмовим повідомленням батьків за місцем

проживання;

6.2.3 нагородження грамотою;

6.2.4 запис у почесну книгу ліцею:

6.2.5 преміювання у грошовому еквіваленті згідно з «Положенням про  преміювання  учнів» за рахунок економії стипендіального фонду.

Склала:

Заступник директора з НВР                                        А.Ф.Упорова