Атестаційна комісія

План роботи

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

з проведення атестації педагогічних працівників у

2015-2016 н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії»

до

11 вересня 2015р.

Директор  Потєряєв І.Л.

 

2

Ознайомлення педагогічних працівників ліцею з наказом «Про створення атестаційної комісії»

до

16 вересня 2015р.

Директор  Потєряєв І.Л.

 

3

Ознайомлення з нормативно-правовими документами  з питань атестації педагогічних працівників

до

18 вересня

2015р.

Директор  Потєряєв І.Л.

 

4

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників вересень-жовтень2015р. Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

 

5

Формування списку чергової атестації педагогічних працівників

до

18 вересня

2015р.

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

 

6

Прийом заяв щодо позачергової атестації та підвищення тарифних розрядів

до

10 жовтня 2015р.

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

 

7

Прийом заяв про чергову атестацію або відмову від чергової атестації

до

10 жовтня 2015р.

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

 

8

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються

до

10 жовтня

2015р.

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

9

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:1. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Складання плану роботи та графіку роботи атестаційної комісії.

3. Різне

22 вересня

2015р.

 

Директор Потєряєв І.Л.,члени атестаційної комісії

 

 

10

Подання до Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації списку педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2015-2016н.р. атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

до

10 жовтня

2015р.

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

 

11

Подання адміністрації списку педагогічних працівників, які підлягають  черговій атестації

до

12 жовтня 2015р.

Голова атестаційної комісії Потєряєв І.Л. 

 

 

12

 

Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів підготовки до атестації до 12 жовтня

2015р.

Члени атестаційної комісії

13

Засідання атестаційної комісії1.Затвердження списку атестації (з подання адміністрації) позачергової (заяви педпрацівників).

2. Затвердження планів індивідуальної роботи. педпрацівників щодо атестації.

3.Затвердження графіка атестації педпрацівників.

4. Розподіл членів атестаційної комісії за педпрацівниками, які астестуються для надання допомоги у підготовці та проведенні атестації та створення експертної групи для вивчення професійної діяльності педпрацівників, які атестуються.

5. Розгляд заяв:

—    майстрів виробничого навчання

 • Щербак Т.В.,
 • Іванова О.К. про підвищення тарифних розрядів;

— викладача фізичного виховання

 • Борщевської М.В. про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
16 жовтня2015р. Голова атестаційної комісії Потєряєв І.Л. 

14

Ознайомлення педагогічних працівників із затвердженим графіком атестації (під підпис) до 20 жовтня2015р. Секретар атестаційної комісії Масло О.О.

15

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педпрацівників у 2014-2015н.р.» до 20 жовтня2015р. Директор Потєряєв І.Л.,голови методичних комісій, адміністрація ліцею

16

Вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної роботи педагогічного працівника).Виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії. 01.11.2015р.15.03.2016р. Голова атестаційної комісії Потєряв І.Л.

17

Засідання методичних комісій, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів згідно планів Голови методичних комісій

18

Оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються, педагогічним колективом, учнями, батьками згідно планів Голова атестаційної комісії Потєряв І.Л.
19 Проведення методичних комісій з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи

згідно планів

Голови методичної комісії, члени атестаційної комісії.
20 Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників, які атестуються

до

01.03.2016р.

Директор Потєряєв І.Л.
21 Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками, наданими директором

з 10 днів до атестації

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.
22 Підсумкове засідання атестаційної комісії

до 01.04.2016р.

Голова атестаційної комісії  Потєряєв І.Л., члени атестаційної комісії.
23 Оформлення та видача атестаційних листів

протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії Потєряєв І.Л.,секретар атестаційної комісії Масло О.О.
24 Видання наказу про атестацію педагогічних працівників

протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії

Директор Потєряєв І.Л. 
25 Підсумки атестації педагогічних працівників

травень

Голова атестаційної комісії Потєряєв І.Л.,члени атестаційної комісії.
26 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

травень

Секретар атестаційної комісії Масло О.О.
27 Аналіз підсумків та атестації педпрацівників на засіданні педагогічної ради

травень

Директор Потєряєв І.Л.

 

Графік

роботи атестаційної комісії

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

у 2015 – 2016 навчальному році

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний
     22 вересня  

1

Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

2

Складання плану та графіку роботи атестаційної комісії. Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

3

Різне. Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв
     16 жовтня

1

Затвердження списку атестації педагогічних працівників у 2015-2016н.р.(з подання адміністрації), позачергової (заяви педагогічних працівників). Заступник голови атестаційної комісії Л.В.Ткаченко

2

Затвердження планів індивідуальної роботи педпрацівників, які атестуються. Заступник голови атестаційної комісії Л.В.Ткаченко

3

Затвердження графіка атестації педпрацівників у 2015-2016н.р. Заступник голови атестаційної комісії Л.В.Ткаченко

4

Розподіл членів атестаційної комісії за педпрацівниками які атестуються та створення експертної групи для вивчення їх професійної діяльності. Заступник голови атестаційної комісії Л.В.Ткаченко

5

Розгляд заяв:-          майстрів виробничого навчання Щербак Т.В.,

—          Іванова О.К. про підвищення тарифних розрядів.

—          викладача фізичного виховання Борщевської М.В. про присвоєння кваліфікаційної атестації «спеціаліст І категорії»

Члени атестаційної комісії
  17 листопада

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи педагогічних працівників які атестуються:1.   Мовчан С.І.

 1. Іванова О.К.
 2. Щербак Т.В.
Члени атестаційної комісії
     2 Поточні питання підготовки до проведення атестації педагогічних працівників Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв
     3 Різне
   25 грудня

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи майстрів, які атестуються:

 1. Моторіної В.Т.
 2. Орлинської С.П.
 3.  Парфьонова О.Ф.

 

Члени атестаційної комісії
      2 Поточні питання  проведення атестації  Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв
     3 Різне.
   22 січня

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи

 1. Борщевської М.В.
 2. Клименко О.М.
 3. Криворучко О.В.
Члени атестаційної комісії

2

Поточні питання підготовка до проведення атестації Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

3

Різне
  19 лютого 

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Розгляд експертних оцінок системи та досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються. Члени атестаційної комісії

2

Оформлення атестаційних матеріалів Секретар атестаційної комісії О.О. Масло

3

Різне
  31 березня

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Вивчення характеристик діяльності педагогічних працівників Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

2

Розгляд атестаційних листів, прийняття відповідних рішень, атестація педагогічних працівників Голова атестаційної комісіїІ.Л. Потєряєв,

секретар атестаційної комісії О.О. Масло

3

Різне
  01 квітня

з/п

Питання для розгляду

Відповідальний

1

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2015-2016н.р. Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

2

Аналіз підсумків та наслідків атестації педагогічних працівників у 2015-2016н.р. Голова атестаційної комісії І.Л. Потєряєв

3

Різне

 

Графік

проведення атестацій педагогічних працівників

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

у 2015-2016н.р.

п/п

ПІП

педагогічних працівників

Посада Дата попередньої атестації Дата атестації Підпис

1

Борщевська Марина Володимирівна Викладач  31.03.2011р. березень 2016р.  

2

Іванов Олег Костянтинович Майстер виробничого навчання __________ грудень 2015р.

3

Клименко Олена Миколаївна Медична сестра 28.04.2011р. березень 2016р.  

4

Криворучко Олександр Васильович Майстер виробничого навчання 22.02.2011р. березень 2016р.

5

Мовчан СвітланаІллівна Викладач  22.02.2011р. березень 2016р.

6

Моторіна Валентина Трохимівна Викладач  24.03.2011р. березень 2016р.

7

Орлинська Світлана Петрівна Викладач  22.12.2011р.  березень 2016р.

8

Парфьонов Олександр Федорович Майстер виробничого навчання 22.02.2011р. березень 2016р.

9

Щербак ТетянаВіталіївна Майстер виробничого навчання 31.03.2015р. грудень 2015р.