Умови прийому

1.  Прийом до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту та бала, набраного під час співбесіди.

2.  Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом  всього

періоду прийому документів;

3.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до ст. 14 Закону України «Про професійно – технічну освіту».

4. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні                        випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» здійснюється на           підставі протоколу приймальної комісії та затверджується наказом директора.

 

ЗАРАХУВАННЯ

 

1.    За   умови    проходження   медичного   огляду    до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань: 

—  діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком  від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

—   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

—    діти – інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до ст. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

—   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

—    діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення  турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово – патріотичного виховання молоді».

2.      Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

—    випускники    загальноосвітнього    навчального    закладу    III    ступеня          нагороджені золотою ( срібною) медаллю;

—  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які      мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

—   учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських             конкурсів,   олімпіад   з   дисциплін   за   умови,   якщо   вони   вступають   за    професіями, для яких вищезазначені дисципліни  є профільними;

— випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

—      особи,   які   вступають   до  ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ»   за   цільовим направленням   на      навчання;

—   випускники   основної   середньої   загальноосвітньої   школи,   які мають оцінки 7 балів і вище; 

3. Не   пізніше,   ніж   через   5   днів   після   закінчення   конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та
оголошує список осіб, що рекомендовані на навчання до ДНЗ
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» за обраною чи рекомендованою формою
навчання.

4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний   термін   після  їх   оголошення   подає   відповідну   заяву   на  ім’я голови приймальної комісії. Проводиться позачергове засідання комісії, де приймається остаточне рішення, яке письмово передається заявникові під розпис.

5.  Зарахування      до      ДНЗ      «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ      ПЛЗТ» здійснюється наказом директора.

6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» може супроводжуватись укладанням
договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів
(підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його
батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування
здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг відповідно до ліцензованого обсягу ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» .

7. Зарахування до ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ»  на навчання  за рахунок видатків з Державного бюджету України  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.