Рубрика: Публічна інформація

Закон «Про ПТО»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійно-технічну освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 32, ст.215) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 652-XIV (  652-14 ) від 13.05.99,   ВВР, 1999, N…

закон «Про освіту»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту { У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках замінено словами “навчальні заклади” у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від…

Наказ № 419

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З 30.05.2006 N 419 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за N 711/12585 Про затвердження Положення про організацію…